Značka

prihláste sa

Značka Slovak Gold je registrovaná ako ochranná známka č. 194122 na Úrade priemyselného vlastníctva SR.

image

Certifikát Slovak Gold

Ide o osobitné osvedčenie produktu v reprezentačnej forme. Je presne datované, v jedinom origináli, s vyznačenou dobou platnosti, v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odovzdáva sa priebežne.
image

Zlatá medaila Slovak Gold

Je zo striebra s pozláteným povrchom, priemeru 7 cm po dlhšej diagonále. Odovzdáva sa spolu s Certifikátom ako symbol kvality vo vzťahu k certifikačnému procesu.
image

Logo certifikátu

Tvorí ho upravené logo Slovak Gold v bielom kruhu s príslušným číslom certifikátu. Táto forma reprodukcie loga je z hľadiska autorských práv záväzná pre všetky aplikácie tlačou, napr. reklamné tlačoviny, štítky, samolepky a podobné vizuálne prvky, týkajúce sa certifikovaného produktu. Nadácia ho držiteľovi odovzdáva spolu s Certifikátom a Zlatou medailou, a to v digitálnej podobe.
image

Certifikát Slovak Gold Exclusive

Úrovňou vyhotovenia zodpovedá svojmu názvu: je graficky osobitý, s originálnou Zlatou medailou, zarámovaný v efektnom kovovom ráme, dvakrát väčší ako štandardný certifikát. Podpisujú ho rektor Ekonomickej univerzity a prezident Nadácie Slovak Gold. Odovzdáva sa priebežne.

image

Logo exkluzívneho certifikátu

Jeho základom je logo Slovak Gold, upravené po obvode textom s príslušným číslom exkluzívneho certifikátu. Táto forma reprodukcie loga je z hľadiska autorských práv záväzná pre všetky aplikácie tlačou, napr. reklamné tlačoviny, štítky, samolepky a podobné vizuálne prvky, týkajúce sa certifikovaného subjektu. Nadácia ho držiteľovi odovzdáva spolu s exkluzívnym certifikátom, a to v digitálnej podobe.