O nás

prihláste sa

Nadácia Slovak Gold

Vznikla v júni 1994.
Jej zakladateľmi sú: Slovenská poisťovňa, a.s., Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Danubiaprint, š.p., Ing. Miroslav Behúň, Mgr. Jozef Sitko.

Účelom nadácie je všestranná podpora rastu konkurencieschopnosti produkcie na európskom trhu bez ohľadu na krajinu jej pôvodu, s cieľom prispieť k sociálno-ekonomickému rozvoju, k ochrane životného prostredia, k ochrane spotrebiteľa a jeho zdravia, k rozvoju kultúrnych a duchovných hodnôt a k zvyšovaniu kvality života vôbec. Toto pôsobenie nadácie spočíva v nasledovných aktivitách:

  • v odbornom hodnotení kvality produkcie,
  • v udeľovaní Certifikátu Slovak Gold pre nadštandardné produkty a služby,
  • v ochrane spotrebiteľa pred nekvalitnou produkciou rôzneho pôvodu,
  • v propagácii produkcie nadštandardnej kvality prostredníctvom značky Slovak Gold a vo formovaní priaznivého vzťahu verejnosti k jej spotrebe,
  • v oceňovaní výnimočných výsledkov tvorivej činnosti v oblasti vedy, techniky, výskumu alebo kultúry,
  • v oceňovaní významných osobností a inštitúcií za ich mimoriadny prínos v prospech Slovenska,
  • v podpore zvyšovania kvality a etiky podnikania,
  • vo vytváraní lepších podmienok pre uplatnenie produkcie nadštandardnej kvality na trhu EÚ.

Orgány nadácie

Správna rada

JUDr. Adriana Petrová, predsedníčka
Ing. Andrej Ott
Ing. Igor Peter
JUDr.  Ivan Jánošík
JUDr. Dávid Tarčák

Správca
Ing. Mgr.art. Koloman Zúrik

Revízor
MUDr. Peter Lipovský

Výkonný riaditeľ
Ing. Jozef Rehuš