Výročné ceny

prihláste sa

Certifikáty Slovak Gold predstavujú základný atribút a činnosť Nadácie. Tá však udeľuje aj ceny, späté s jej poslaním a certifikačnou činnosťou.

image

Grand Prix Slovak Gold

Ide o najprestížnejšie ocenenie kvality produktu na Slovensku. Spomedzi všetkých Certifikátov Slovak Gold, udelených v predchádzajúcom roku, vyberie Prezídium Nadácie jeden až tri, ktoré získajú Veľkú cenu.
Grand Prix reprezentuje výnimočné ocenenie o rozmeroch 70 x 90 cm, zarámované v dreve. Na tmavomodrom zamatovom podklade je umiestnený osobitný certifikát v tvare diagonálneho kríža so slovenským aj anglickým textom. Pod ním tiež veľká Zlatá medaila Slovak Gold priemeru 11 cm po dlhšej diagonále. Odovzdáva sa raz ročne pri osobitnej slávnostnej príležitosti.

Doterajší držitelia

image

Laureát Slovak Gold

Tento prestížny titul udeľuje Nadácia každoročne významným slovenským osobnostiam alebo inštitúciám za ich prínos v prospech Slovenska. Cena pre Laureáta sa podobá Grand Prix, líši sa len textom. Odovzdáva sa takisto raz ročne.

Doterajší držitelia