Bilancia

prihláste sa
Od svojho vzniku v roku 1994 uskutočnila Nadácia 48 slávnostných odovzdávaní Certifikátov Slovak Gold. Každé takéto podujatie celoštátneho významu hostilo vyše 200 prominentov verejného života. Doteraz bolo udelených 558 certifikátov celkovo 255 rôznym subjektom, z toho 492 bolo výrobkov od 209 výrobcov. V systéme Slovak Gold bolo certifikovaných aj 33 služieb od 26 subjektov a 33 špecifických produktov od 22 subjektov. Nadácie tiež udelila 13 Certifikátov Slovak Gold Exclusive.

Štruktúra odvetví certifikovaných výrobkov

Potravinárstvo259 Certifikátov
Chemický priemysel55 Certifikátov
Strojárstvo40 Certifikátov
Stavebníctvo24 Certifikátov
Energetika15 Certifikátov
Kozmetika14 Certifikátov
Drogistický tovar13 Certifikátov
Elektrotechnika12 Certifikátov
Hutníctvo a železiarstvo11 Certifikátov
Drevo a nábytok9 Certifikátov
Papier a celulóza9 Certifikátov
Textil a odevy9 Certifikátov
Zdravotníctvo a ekológia7 Certifikátov
Koža a obuv6 Certifikátov
Poľnohospodárstvo4 Certifikáty
Polygrafia3 Certifikáty
Sklo a keramika2 Certifikáty

Najúspešnejší výrobcovia v systéme Slovak Gold

22 CertifikátovPalma-Tumys a.s. Bratislava
18 CertifikátovMatador, a.s., Púchov
16 CertifikátovTopvar, a.s., Topoľčany
15 CertifikátovSlovnaft, a.s., Bratislava
11 CertifikátovMliekospol, a.s., Nové Zámky
9 CertifikátovOld Herold, s.r.o., Trenčín
7 CertifikátovHumenská mliekareň, a.s., Humenné
Liptovská mliekareň, a.s., Liptovský Mikuláš
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Weber Terranova, Bratislava
SHP Harmanec, a.s., Harmanec
Tatrachema, v.d., Trnava
Tvrdošínska mliekareň, s.r.o., Tvrdošín
Way Industry, a.s., Krupina
6 CertifikátovDuslo, a.s., Šaľa
Považská cementáreň, a.s., Ladce
Považské strojárne, a.s., Považská Bystrica
Tauris, a.s., Rimavská Sobota
Vulkan, a.s., Partizánske
5 CertifikátovBučina Zvolen, a.s., Zvolen
Conservas Garavilla S.A., Mundaka-Vizcaya, Španielsko
De Miclén, a.s., Levice
Laguna centrum, s.r.o., Piešťany
Pivnica Radošina, s.r.o., Trnava
Slovakofarma, a.s., Hlohovec
St. Nicolaus, a.s., Liptovský Mikuláš