Benefity držiteľa značky

prihláste sa

Značka Slovak Gold

 • Je uznávaným symbolom kvality. Teší sa rešpektu laickej i odbornej verejnosti.
 • V akomkoľvek sortimente predstavuje jednoznačne konkurenčnú výhodu.
 • Jednoduchou vizuálnou formou informuje, že kvalitu produktu odborne overila a potvrdila nezávislá, neštátna autorita.
 • Zvyšuje záujem o certifikovaný produkt a zaručuje jeho stálu kvalitu.
 • Označený produkt ako symbol nadštandardu je konkurencieschopný na domácom trhu aj v zahraničí.
 • Poskytuje základnú informáciu o kvalite, čím ochraňuje spotrebiteľa pred problémovou produkciou najrôznejšieho pôvodu.
 • Certifikát a Zlatá medaila sa odovzdávajú na osobitnom slávnostnom ceremoniáli za prítomnosti cca 250 prominentných hostí zo všetkých sfér verejného života.
 • Tieto podujatia sa tešia stálemu záujmu médií, najmä elektronických.
 • Každy certifikovaný produkt v príslušnom roku sa automaticky uchádza o najvyššie ocenenie – Grand Prix Slovak Gold. To znamená dalšiu marketingovú výhodu.
 • Držiteľ sa zaraďuje medzi renomovaných producentov, s ktorými Nadácia má užší kontakt a ponúka im ďalšie služby, napr. odborné semináre.
 • Exkluzívny certifikát posúva držiteľa do pozície najvyššieho kreditu, vierohodnosti a spoľahlivosti.